Wspólnota przy PPP w Opolu

Kontakt

Facebook

Moderator

ks. Grzegorz Rencz, tel.: 77 88 79 140, e-mail: xgrz@opole.opoka.org.pl

Animatorzy

Tomasz Chyra, tel.: 609 082 824, e-mail: tomasz.chyra@gmail.com

Tobiasz Chyra, tel.: 531 875 883, e-mail: tchyra@gmail.com