Formacja

10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej

Startujemy od zapoznania się ze propozycją formacyjną i jej strukturą: wprowadzenie

Następnie, co miesiąc, po spotkaniu w 4-te piątki miesiąca, będą ukazywały się kolejne materiały formacyjne do przygotowania się na kolejne spotkanie. 

Proponujemy rozłożenie pracy własnej/małżeńskiej pomiędzy spotkaniami na tygodnie

Spotkanie/temat 4-ty piątek miesiąca


Rozważanie indywidualne tego, co było na spotkaniu, zapisanie konkretnego zastosowania, które będziemy starali się wcielić w życie do kolejnego spotkania.
W Małżeństwie: dodatkowo krótka rozmowa i podzielenie się tym, co rozumiemy/widzimy. Próba wymyślenia i zapisania wspólnego zastosowania, które będzie służyło wprost rozwojowi naszego małżeństwa (jeśli to ma być jakaś służba, to wspólna). 

Identyfikacja okazji do wcielenia zastosowania w życie. Przy danej okazji oraz próba wcielenia w życie zastosowania zapisanego w 1-szym tygodniu. Zapisywanie sobie okazji oraz jak żeśmy wcielili zastosowanie w życie. Obserwacja owoców. Zapisanie opisu owoców do podzielenia się na kolejnym spotkaniu.

W Małżeństwie: dodatkowo krótka rozmowa i podzielenie się tym, co indywidualnie zaowocowało oraz czy są owoce w naszym małżeństwie? Spisanie owocowania małżeńskiego. 

Zapoznanie się z materiałami na kolejne spotkanie przesłanymi przez animatora na newsletter

W Małżeństwie: dodatkowo krótka rozmowa i podzielenie się tym, co widzimy i rozumiemy w temacie. Jak to się ma do naszego małżeństwa? 

Odniesienie nowych treści do własnego życia. Przygotowanie się do rozmowy, przygotowanie dzielenia się owocami zastosowania Światła Bożego w życiu, wnioskami z pracy własnej, przygotowanie pytań co do treści merytorycznej spotkania, próba wymyślenia zastosowania nowego Światła do życia, spisanie propozycji na zastosowanie. 

W Małżeństwie: dodatkowo krótka rozmowa i próba dopisania zastosowania, które będzie owocowało rozwojem małżeństwa (chodzi o pomysły, a nie konkretnie o wzrost naszego małżeństwa, bo to będziemy rozważali po kolejnym spotkaniu).

Kolejne spotkanie/temat