FORMACJA Dorosłych

Zapraszamy do wejścia na drogę formacji. 

3. Budujemy wspólnotę:

4. Pomagamy tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy:

5. Uczymy się od najlepszych:

6. Wychodzimy z ewangelią do innych