Świadectwo Tomka

Świadectwo Tomka z dn 14 maja 2021 r. dane podczas modlitwy Spotkania ze Zmartwychwstałym w kościele NSPJ w Opolu.