Świadectwa

Jest to strona, której powstanie jest inspirowane pomysłem, który mi przyszedł podczas rozważania nad tym, czym jest wiara i czym jest świadectwo wiary? Wyszło mi z tych rozważań, że to Bóg wystawia nam świadectwo, czy wierzymy, czy nie, a nie my sami! 

Np. Piotr chodzący po jeziorze (Mt 14,22-36) dostał od Jezusa świadectwo „małej wiary” i tego że jest mała z powodu zwątpienia po krótkim czasie sukcesu. Jezus powiedział: „przyjdź po wodzie”, Piotr uwierzył Jezusowi przez chwilę, więc miał wiarę, a potem zaczął tonąć, bo stracił wiarę. Jezus powiedział mu:  „czemu zwątpiłeś >>małej wiary<<” zatem Piotr otrzymał od Jezusa świadectwo „małej wiary”. Ta da! Więc miał wiarę o nazwie „mała”! Jezus wystawił mu świadectwo wiary powiedzmy na poziomie dostatecznym wystarczającym do przejścia parę metrów po jeziorze :-) Kobieta kananejska po tym jak Jezus nazwa ją Psem i ona przyjęła to i dalej ufaa mu, Jezus powiedział: "Kobieto >>wielka jest Twoja wiara<<!" 

Powstaje pytanie o naszą wiarę: jakie świadectwo wiary my otrzymaliśmy od Boga? Po to jest ten formularz, żeby wpisując swój poziom wiary jasno to sobie uświadomić :-)

Przy okazji, aby mieć świadectwo wiary na poziomie ziarnka gorczycy z przesuwania gór, to myślę, że bezpiecznie jest przesuwać w porze nocnej Górkę Śmierci na osiedlu AK wtedy nikogo się nią nie przysypie :-)

Tomek