3. Jezus Chrystus oddał życie za mnie, aby umożliwić mi życie z Bogiem 

Szkoła Ewangelizacji. Spotkanie 3

Konspekt spotkania do pobrania w PDFie: bit.ly/SzkolaEwangelizacjiSpotkanie3konspekt

2022 Formacja Dorosłych - Szkoła Ewangelizacji - konspekt SPOTKANIE 3.pdf

Pogłębienie swojej relacji z Bogiem

Proponowany fragment Pisma Św. do rozważenia przed spotkaniem oraz dzielenia się na spotkaniu: 


J 15, 26 – 16, 4 

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie


Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

Tłumaczenie dosłowne z oryginału: http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/15/verse/26/param/1/version/TR

Komentarz do tego fragmentu: https://drive.google.com/file/d/1keON24yw9W8jpWXj0TCf1v2KW1Ij7a4-/view?usp=sharing

Pytania kluczowe: Czy masz Ducha Świętego, który świadczy o tym, że jesteś w relacji synowskiej do Ojca? ("Świadczy o tym, że..." - w sensie, że: nie ma wątpliwości, że Go masz). 

Warto posłuchać innych jak mówią o swoim doświadczeniu dzielenia się byciem w relacji do Ojca z innymi: 

Zajrzyj też do działu z materiałami: 

i tak dalej...

Prelekcja: Kluczowe elementy orędzia ewangelizacyjnego (6 prawd). Świadectwo życia z Bogiem i owoców tego życia.  

Można wysłuchać prelekcji: https://bit.ly/SzkolaEwangelizacjiSpotkanie3-nagranie


Co jest treścią orędzia podczas ewangelizacji? Podczas ewangelizacji ważne jest mieć stale przed oczami poniższe treści, i nie pływać w tym, co mówimy, tylko dążyć do przedstawienia całego orędzia a przynajmniej 4 pierwszych punktów i dania szansy słuchającemu na oddanie życia Chrystusowi.

Całe wyznanie wiary mamy w Credo (wierzę w Jednego Boga, Ojca wszechmogącego... Jezusa Chrystusa, Pana...Ducha Św... Kościół Powszechny...  ) ale na ewangelizacji nie jest naszym celem, aby przedstawić warstwę merytoryczną całości prawd wiary a jedynie minimum, które ma doprowadzić do decyzji uwierzenia Bogu bądź nie. 

Prawdy te streszczają się do 4, a jeśli jest więcej czasu, możemy je rozszerzyć do 6. 

Postawy i pytania, które ludzie zadają osobom głoszącym miłość Boga do ludzi można sprowadzić do kilku schematów:

Ok, rozumiem, że masz takie postrzeganie tego wszystkiego, ale odłóżmy to na bok na chwilę, wrócimy do tego, bo na pewno jest to dla Ciebie ważne i jest przeszkodą do doświadczania Bożej obecności w Twoim życiu. 

Te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś rzeczywiście przykrywają i zasłaniają prawdę o miłości Bożej do Ciebie, do nas: 

Tak, każdy z nas doświadcza oddzielenia od Boga, który nas kocha i to oddzielenie nazywa się grzechem. Każdy czyn, który oddziela nas od Boga to w skrócie grzech. Jeśli ktoś inny doprowadza nas do oddzielenia do Boga, to także grzeszy względem nas, powodując nasze oddzielenie się do niego, to są grzechy zgorszenia i tego właśnie doświadczyłeś, z tego, co słyszę. 

Tak jesteśmy grzesznikami, z daleka od Boga, ale Bóg nie jest daleko, jest blisko nas. On naprawił ostatecznie sytuację człowieka po grzechu ze swojej strony:

Jezus przyjął wszystkie konsekwencje grzechów wszystkich ludzi i oddał za nie swoje życie. Następnie zmartwychwstał (!) tak, pokonał śmierć, zwyciężył grzech raz na zawsze grzebiąc go w grobie, a zmartwychwstając ma życie wieczne, którym dysponuje i udziela go każdemu, który przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i oddaję Mu swoje życie: 

Jeśli przyjmiesz to, ze Jezus dla Ciebie to właśnie zrobił, przyjmiesz go do swojego życia oddając Mu je, aby nim kierował, otrzymasz w darze odpuszczenie grzechów oraz Ducha Świętego, który Cię wszystkiego nauczy i będzie Cię prowadził. 

Czy Chcesz to zrobić? Czy chcesz oddać życie Jezusowi?

Tutaj jest miejsce na decyzję słuchającego:

Co to znaczy, że otrzymujesz życie w Duchu Świętym? To znaczy, że teraz Jezus działa w Tobie od środka, od Twojego wnętrza i głębi, ilekroć się do Niego zwrócisz, On będzie przy Tobie i będzie Cię prowadził. Ile razy wyznasz mu swoje grzechy i będziesz żałował - On Ci je odpuści. Módl się i czytaj Słowo Boże, aby poznawać coraz bardziej Jezusa. 

Szukaj też wspólnoty ludzi, którzy oddali się Jezusowi tak jak Ty:

Zapraszamy do naszej wspólnoty (podać ulotkę, informacje, gdzie jesteśmy, telefon, itp.), albo zgłoś się do swojej parafii i podziel się swoją decyzją (z kimś z parafii, z księdzem, z proboszczem...) i poproś o skierowanie do grupy, w której będziesz mógł wzrastać. 


Wiele z tych treści będzie się opierało na własnym doświadczeniu. Dlatego ważną rolą jest umiejętność dania świadectwa o swoim nawróceniu, a najważniejsze jest to, żeby takie świadectwo mieć, tzn. żeby Duch Święty świadczył o nas, że jesteśmy od Boga oraz, że mamy własne doświadczenie tej rzeczywistości, o czym mówimy. 


Przejdziemy teraz do Ćwiczenia 3, do spojrzenia praktycznego na świadectwo w trakcie Ewangelizacji.

Ćwiczenie 3 Próba wypowiedzenie świadectwa i zidentyfikowanie barier. Poszukanie sposobów usunięcia barier. 

Co to jest świadectwo?

Opowiadanie o wydarzeniach w moim życiu, które dzieją się zgodnie ze Słowem Bożym, że wypełniają się w moim życiu Boże obietnice. Świadectwo, to fakty, które subiektywnie interpretuję jako obecność, działanie i prowadzenie Boże w moim życiu przedstawione tak, żeby słuchający:

Co zawiera typowe świadectwo (treści)?

Typowe świadectwo zawiera:

1. Wprowadzenie określające cel: przez to, co powiem chciałbym... np. pokazać jak doświadczam miłości Bożej, Jego obecności, jak się dokonało moje nawrócenie, jak Bóg mnie uzdrowił, jak naprawił moje relacje, jak mnie uwolnił, itp...

2. Historię sprzed wydarzenia doświadczenia Boga: zanim spotkałem Boga, przed doświadczeniem uzdrowienia, itd..

3. W jaki sposób dokonało się doświadczenie Boga: przypomnij sobie ten moment i opowiedz go na nowo tak jak go przeżywałeś wtedy, np. to było jak otwarcie drzwi i światło wpadające do mojego wnętrza, rozświetlające moje ciemności, dające odczucie pełnego zaspokojenia moich pragnień, dające pokój  

4. Co działo się potem, np.: od tej pory zmieniło się to, że mam stałe poczucie Bożej obecności, czytając Biblię, rozumiem co Bóg do mnie mówi, modlę się codziennie..., staram sie robić to, co Bóg mówi i są tego takie owoce... nie piję, nie palę, mam pokój, jest trudno, ale niesamowite jest to, że daję radę... itp.  


Czas na świadectwo 

Jakie trudności można mieć jeśli pomyślimy, że mielibyśmy powiedzieć świadectwo?


Na tym skończymy spotkanie i przejdziemy do realizacji zadania domowego na kolejne spotkanie: 

Opracuj swoje świadectwo: _To jest zadanie domowe nr 3_

Zadanie domowe 3

Spisanie swojego świadectwa. Wypowiedzenie swojego świadectwa przed lustrem na głos. Przygotuj się do powiedzenia świadectwa we wspólnocie.