1. Bóg mnie kocha i zaprasza mnie do życia wg jego zamysłu

Szkoła Ewangelizacji. Spotkanie 1

Konspekt spotkania do pobrania w PDFie: bit.ly/SzkolaEwangelizacjiSpotkanie1konspekt


2022 Formacja Dorosłych - Szkoła Ewangelizacji - konspekt SPOTKANIE 1.pdf

Pogłębienie swojej relacji z Bogiem

Proponowany fragment Pisma Św. do rozważenia przed spotkaniem oraz dzielenia się na spotkaniu: 

Mt 6,5-6 

Tłumaczenie dosłowne z oryginału: https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/6/verse/5/param/1/version/TR

"5 I gdy się modlisza, nie bądź jak obłudnicyb, gdyż lubiąc modlić sięa, stojącg w (miejscach) zgromadzeńd i na rogache ulicf, aby pokazać sięh ludziom. Ameni, mówię wam, że odbierająj swoją zapłatęk. "

Słowniczek:

a <4336> modlić się, błagać, prosić;
b <5273> obłudnik, ​​​​​​hipokryta, ktoś udający kogoś innego, aktor;
c <5368> okazywać czułość, miłować;
d <4864> zgromadzenie, synagoga;
e <1137> narożnik, kąt, tajne miejsce;
f <4113> plac, ulica;
g <2476> stawiać, ustanawiać, zajmować miejsce;
h <5316> ukazać, pojawiać się, wydawać światło, rzucać blask;
i <281> Amen; Hebr. "אָמֵן" (amen) - zaprawdę, naprawdę;
j <568> otrzymywać, odbierać, być oddalanym, być dalekim;
k <3408> zapłata, wynagrodzenie, nagroda; 

"6 Ty natomiast, kiedy się modlisza, wejdźb do swojego schowkac, zamknij za sobą drzwid i pomódl sięa do swojego Ojcae, który jest w ukryciuf, a twój Ojciece, który widzig w ukryciuf, odpłacih tobie w jawnościi. "

Słowniczek:

a <4336> modlić się, błagać, prosić;
b <1525> wchodzić, przychodzić;
c <5009> komora wewnętrzna, alkierz, schowek; Pomieszczenie bez okien;
d <2374> drzwi, otwór wejściowy;
e <3962> ojciec, przodek;
f <2927> ukryty, skryty, sekretny;
g <991> patrzeć, uważać, oglądać, dostrzegać, rozpoznawać;
h <591> oddawać, zdawać, odpłacać;
i <5318> widoczny, jawny, oczywisty; 

Wersja z Biblii Tysiąclecia: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=249

"5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Komentarz do tego fragmentu: https://youtu.be/vS--l1Gtb3c?list=PLnyG3dFIVYtofzfl_eEFF4NDm82nKcH1K Jak doświadczyć Boga? Mt 6,5-6 - Tomasz Chyra

Można także wielu innych osób o tym, jak zmieniać swoją relację z Bogiem. Warto słuchać świadectw o tym, jaką relację z Bogiem mają inni, jak mówią o nawróceniu swoim, jak mówią o Bogu. Przykładowe propozycje po słuchania (z mnóstwa innych...): 

i tak dalej...

Prelekcja: Do kogo i z czym idziemy? 

Można wysłuchać prelekcji: https://bit.ly/SzkolaEwangelizacjiSpotkanie1

Co łączy wszystkie doświadczenia spotkania człowieka z Bogiem i wszystkie nawrócenia? Dlaczego jest tak, że jedni doświadczają Boga a inni nie? Dlaczego jedni próbują spotkać Boga i spotykają, a inni nie? Czy Bóg jest "dostępny" dla wszystkich, czy tylko dla wybranych?

Prowadzi nas to do pewnego wyznania wiary:

Uwaga do już ochrzczonych, którzy jeszcze nie oddali swojego życia świadomie Jezusowi:

Zrób to teraz w mniej więcej takich słowach szczerej modlitwy do Boga:

Modlitwa oddania się Bogu Ojcu przez Jezusa w Duchu Świętym:

Boże Ojcze uznaję i wyznaję, że nie mogę żyć bez Ciebie, że Ciebie potrzebuję. Wyznaję, że do tej pory kierowałem się swoim egoizmem, grzeszyłem i nie żyłem wg Twojego słowa. Że występowałem przeciwko Tobie. Dziękuję Ci że Jezus umarł za mnie, że przez jego śmierć, w nim przebaczyłeś mi moje grzechy. Przyjmuję Jezusa do mojego życia jako mojego Pana i mojego Zbawiciela. Oddaję mu swoje życie, aby nim kierował. Przyjmuję też Ducha Świętego, którego otrzymują wszyscy wierzący w Chrystusa. Chcę przez wiarę kierować się w moim życiu Jego prowadzeniem. Wierzę, że wysłuchałeś tej mojej modlitwy i od tej pory będziesz zawsze obecny w moim życiu. Tobie chwała na wieki. Amen!

Uwaga nt. chrzczenia niemowląt i dzieci:

Jeśli wspólnota ochrzczonych chrzci dzieci, to robi to "w wierze rodziców i chrzestnych" oraz zobowiązuje rodziców (uwaga! Nie zobowiązuje księży, ani katechetów, ani sióstr zakonnych, tylko RODZICÓW!!!) do wychowania dzieci W WIERZE i prosi o pomoc chrzestnych. I tylko po tym warunkiem chrzest dziecka może się dokonać. Dlatego jeśli jesteś rodzicem, a nie oddałeś jeszcze życia Jezusowi, to zrób to teraz, aby dać szansę swojemu dziecku Boże życie, które będzie z Ciebie czerpało. Módl się powyższą modlitwą oddania się Bogu Ojcu przez Jezusa w Duchu Świętym.

To tyle, co głosimy na wstępie. Resztę można rozwijać w sposób nieskończony, bo taki jest Bóg. Całą wieczność będziemy Go poznawać. 

Podsumowując: 

Najbardziej istotną rzeczą w naszym głoszeniu innym jest to, żeby słuchający naszego orędzia miał okazję do opowiedzenia się, bądź odrzucenia tego orędzia, czyli przyjęcia, bądź odrzucenia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela

Przejdziemy teraz do Ćwiczenia 1, czyli do spojrzenia praktycznego na głoszenie.

Ćwiczenie 1 Wybór czasu, miejsca, grupy docelowej, środków promocji, głoszenia i działania. 

Ja: Czy oddałem swoje życie Bogu Ojcu przez Jezusa w Duchu świętym? Czy buduję moją relację do Boga przez modlitwę? Czy słucham Jego słowa czytając Pismo Święte? Czy mam pewność, że Bóg mnie kocha i odpuszcza mi przez Jezusa grzechy? Czy żyję w łasce Bożej, czy korzystam z sakramentów? Czy chcę iść do innych i dzielić się Bogiem z innymi

Grupa docelowa: rozeznajcie, gdzie Bóg Was posyła: np. czy do znajomych? czy do nieznajomych? czy w swoich środowiskach? czy w zupełnie nowych? czy do ludzi ochrzczonych? czy nieochrzczonych? czy do ludzi chodzących w niedzielę do kościoła, czy nie chodzących? czy do młodzieży - jeśli tak, to w jakim wieku? czy do studentów? do ludzi pracujących? do chorych? biednych? potrzebujących pomocy? specyficznych grup? itd...

Opiszcie krótko wybraną grupę docelową: __________________________

Miejsce: po wybraniu grupy docelowej zastanówcie się gdzie można znaleźć osoby z tej grupy, gdzie one teraz przebywają? Gdzie będą przebywać w czasie ewangelizacji? Czy chcemy iść do nich, czy ich gdzieś zgromadzić?

Opiszcie krótko plan spotkania z grupą docelową: __________________________

Środki promocji: w jaki sposób dotrzemy z informacją nt. wydarzenia do grupy docelowej? A może ma to być działanie z zaskoczenia albo mają to być przypadkowe osoby, gdzieś w jakimś miejscu, o jakiejś godzinie?

Opiszcie krótko środki promocji: __________________________

Jak będziemy głosić: Będziemy głosić sami, czy kogoś jeszcze zaprosimy do posługi (śpiew, tańce, pantomimy, itd.)? Jak mniej więcej będzie wyglądało głoszenie? Jakiego stylu użyjemy do głoszenia: rozdawanie ulotek? głoszenie 1-1? głoszenie parami? Ogólne wydarzenie np. na placu/podwórku: coś do mikrofonu, pantomima lub jakaś forma teatru a potem słowo, śpiew, tańce, zabawa i potem głoszenie, zachęta do modlitwy oddania się Bogu, modlitwa wstawiennicza, zaproszenie do wspólnoty? Głoszenie na jakimś wydarzeniu, do którego się podepniemy? Głoszenie przez danie świadectwa na wydarzeniu? Głoszenie na Mszach na zaproszenie proboszczów? 

Opiszcie krótko wybór sposobu głoszenia: __________________________

Czas akcji ewangelizacyjnej: Plan działania zawsze będzie realizowany w jakimś konkretnym czasie, więc trzeba zakotwiczyć go w kalendarzu. To zakotwiczenie wyznaczy to, ile mamy czasu na przygotowanie się, więc także realnie do naszych możliwości ustawi plan działania. 

Wpiszcie datę i godzinę startu wydarzenia oraz czas trwania: data od ___-___-____ g. od:__ : ___ data do ___-___-____ g. do:__ : ___ (czas trwania: ____h)

Co będziemy robić: Po wyborze sposobu głoszenia trzeba stworzyć plan działania, po kolei, co będziemy robili (czynności do wykonania oraz kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie - czyli zrobi sam lub zorganizuje zrobienie). 

Jeśli określimy sobie te powyższe rzeczy, to na tym skończymy spotkanie i przejdziemy do realizacji zadania domowego na kolejne spotkanie: 

Napiszcie plan działania: _To jest zadanie domowe nr 1_

Zadanie domowe 1

Przygotować plan głoszenia we wrześniu w oparciu o założenia z ćwiczenia 1.