Szkoła ewangelizacji

Na spotkaniu w lutym 2022 rozeznaliśmy, że Pan Bóg złożył w nasze serca pragnienia i powołuje nas do następującego celu:

Wyjście do innych, którzy nie znają Boga z orędziem ewangelicznym, zaproszeniem ich do relacji z Bogiem i do wejścia do wspólnoty Kościoła. 

Zobaczyliśmy, że potrzebujemy się do tego przygotować poprzez:

Z tego zrodziło się ustalenie dalszych kroków:

Co dalej:

Tematy 4 spotkań:

Owocem naszych spotkań ma być kompletny plan działania ewangelizacyjnego od września 2022 r.


Zapraszamy! 


„Jasna świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, stanowi źródło i fundament całego życia chrześcijańskiego i jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruch. Czyni z niego ruch ewangelizacyjny, czyli skoncentrowany na zadaniu prowadzenia ludzi do wiary pojętej jako osobowe spotkanie z Chrystusem. Powyższa świadomość prowadzi z kolei do odkrycia, że wielu nawet praktykujących chrześcijan i katolików wymaga ewangelizacji, albowiem brak im jeszcze fundamentu osobistego kontaktu z Chrystusem. Stwierdzenie tego stanowi rewelacyjną nowość przyniesioną przez adhortację Pawła VI „Evangelii nuntiandi”. Uznanie absolutnego priorytetu tego zadania prowadzi do rewizji odnowy całego stylu tzw. duszpasterstwa, co stanowi pilne zadanie podjęte świadomie przez Ruch, jako szczególny charyzmat.

ks. Franciszek Blachnicki, „List z Boliwii”