8 Rozeznawanie przez św. Józefa woli Boga i wcielanie jej w życie  

Tematyka spotkania

Materiały

odkryliśmy

Możliwe zastosowania