3. Działania św. Józefa w obliczu zaskakujących wydarzeń

Tematyka spotkania

Materiały

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/BibliotekaSwJozefa/207.html

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Materiały od Lodzi :

2021-03 Działania św. Józefa w obliczu zaskakujacych wydarzeń - materiały na 1 część.docx

odkryliśmy

Możliwe zastosowania

i kierować się tym, co będzie okazywało większą chwałę i miłość.