1. Rodowód św. Józefa

Tematyka spotkania

Materiały


Dosłowne tłumaczenie tego fragmentu z wymienionymi znaczeniami poszczególnych imion:

(mamy więc: 14+14+14=2x7+2x7+2x7=6x7

6 - liczba człowieka, niedoskonałości

7 - liczba doskonałości, 

symbolicznie Jezus urodził się zaczynając 7x7 pokolenie... ciekawe :-)

Rdz 21,3

Rdz 25,19.26

Rdz 38,18.29

Rdz 49,8-12

Joz 6,25

Rt 4,12.17-22

2 Sm 11,27

2 Sm 12,24

1 Krn 2,1-15; 

1 Krn 3,1-19.

Uwaga! Nie wszystkie imiona przodków z ST są tu wymienione, a zachodzą także inne, których tam brak. 

odkryliśmy

Dziedzictwo naszych rodzin i ogrom błogosławieństwa całego naszego życia.

Możliwe zastosowania

Zobaczyliśmy wezwanie do podziękowania rodzicom za nasze życie, za to, co dla nas zrobili wychowując nas i utrzymując. Dlatego kto chce to podjąć niech pójdzie do swoich rodziców i podziękuje im za to całe dobro, a jeśli trzeba wybaczy krzywdy i prosi o wybaczenie własnych win.