Szkoła św. Józefa

Zaproszenie

Uwaga! Jeśli są aktualnie jakieś obostrzenia reżimowe z uwagi na COVID-19 i wymagają zgłoszenia chęci uczestnictwa można to zrobić przez formularz: Kontakt/Zapisy!

W roku pracy 2021 będziemy próbowali uczyć się świętości od św. Józefa.

Dodatkowo co 3 miesiące:

Zaproszenie z ogłoszeń parafialnych:

Wspólnota Dorosłych działająca przy naszej parafii podejmując temat roku Kościelnego, rozpoczyna nowy cykl formacyjny: „Szkoła św. Józefa”.Spotkania odbywają się w cyklach co miesięcznych w 4-te czwartki piątki miesiąca o g. 19:00. Tematy spotkań będą próbą naśladowania św. Józefa w konkretnych sytuacjach życiowych.Więcej na plakatach, na stronie formacjadoroslych.pl oraz na Facebooku.Jest to dobra okazja dla tych, którzy szukają wspólnoty, aby się dołączyć.Wiec serdecznie zapraszamy!Uwaga! Obowiązują zapisy na spotkania z uwagi na COVID. Ostateczne miejsce spotkania będzie podane po ustaleniu liczby osób na spotkaniu. Zgłoszenia przez formularz: Kontakt/Zapisy  

Schemat Formacyjny

PRZYGOTOWANIE 

2. Przemyśl temat samodzielnie, we własnym życiu, spróbuj sformułować swój stosunek do niego

SPOTKANIE 

4. Przyjdź na spotkanie i podziel się z innymi tym, co sam przygotowałeś, a inni podzielą się z Tobą swoim przemyśleniami.

5. Spróbuj wyjść ze spotkania z jakimś jednym postanowieniem małej zmiany w życiu inspirowanej tym, co na spotkaniu usłyszałeś. 

ŻYCIE

6. Spróbuj wcielić to postanowienie w życie wykonując nowe inne niż dotychczas czynności, albo wykonując te same czynności z innym nastawieniem bądź inną metodą.   

DZIELENIE SIĘ OWOCAMI/TRUDNOŚCIAMI

7. Na kolejnym spotkaniu podziel się owocami podjętej próby. 


Przebieg spotkania Metodą Widzieć-Ocenić-Działać

Wprowadzenie

Tematyka na rok 2021

Każdy temat będzie wcześniej przygotowany i zapodany przed spotkaniem do przygotowania się i będzie podlinkowany tutaj:

2021-01 Rodowód św. Józefa

·         Ojcostwo, macierzyństwo

·         Rodzina wielopokoleniowa, relacje z dziadkami, teściami, itp.

·         Dobro i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie i ich pielęgnowanie

·         Wychodzenie z wad i grzechów pokoleniowych 

2021-02 Św. Józef - pierwszy uczeń Jezusa

·         relacja syn - ojciec,

·         wspólna ciężka praca ciesielska,

·         moment w którym uczeń przerasta mistrza, a mistrz staje się uczniem,

·         wspólne działanie,

·         uszlachetnianie człowieka pracą.

2021-03 Działania św. Józefa w obliczu zaskakujących wydarzeń

·         Radzenie sobie z trudnymi rzeczami i wydarzeniami życiowymi

·         Potrzeby, cele, plany, realizacja, asceza, itp. 

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminów spotkań i nabożeństw: spotkania będą odbywały się w 4-te czwartki miesiąca a nabożeństwa w 4-te czwartki miesięcy: listopad, luty, maj oraz 1-sze czwartki sierpnia. 

2021-04 Zaradność św. Józefa w różnych sytuacjach życiowych

·         Zaradność w różnych sytuacjach życiowych,

·         Jak zrobić, żeby było zrobione?

·         Jak radzić sobie z pomieszaniem planów, niepowodzeniami i porażkami?

2021-05 Rozeznawanie, przewidywanie, planowanie i życie św. Józefa

·         Wypełnienie się proroctw, w których miał swój udział św. Józef

·         Świadectwa zaskakujących interwencji Pana Boga w naszym życiu,

·         Podejście do objawień prywatnych i tych uznanych przez Kościół

2021-06 Duże decyzje życiowe św. Józefa

·         Jakie podejmujemy decyzje mające wpływ na całość naszego życia oraz życia innych osób

·         Zmiana miejsca zamieszkania,

·         Relacje małżeńskie, przyjacielskie, rodzinne

·         Przywództwo, posłuszeństwo, zaufanie, bezpieczeństwo

2021-09 Płodność, czystość, przygotowanie do małżeństwa wg św. Józefa

·         Ochrona życia i matki

·         Wspieranie wychodzenia ze słabości

·         Opieka nad niepełnosprawnymi

·         Bieda ludzka

·         Ofiarność

2021-10 Rozeznawanie przez św. Józefa woli Boga i wcielanie jej w życie

·         sny , wierność Bogu, miłość, prawo

·         jak słucham Boga, czego się lękam, jak podejmuję ważne decyzje, znaczenie snów w moim życiu

2021-11 Św. Józef - małżonek Maryi, wychowawca i opiekun Jezusa, ojciec rodziny

·         jak wygląda moja rodzina,

·         czego mogę się nauczyć od św. Rodziny

2021-12 Tradycja i kult św. Józefa w Kościele

·         Moje refleksje i przełożenie na moje życie


Podsumowanie szkoły św. Józefa