12. Życie wspólnotowe

Wprowadzenie przygotować się do spotkania zapoznaj się z materiałami wg podanej metody: 


Spotkanie 12:  Odbędzie się w normalnym terminie i miejscu - w kawiarence Stara Księgarnia z zachowaniem środków ostrożności. Wcześniej odbędzie się nabożeństwo o wolność dla zniewolonych ok 18:45 (po Mszy św. ) w Kościele. 

Jeśli ktoś spoza stałych bywalców jest chętny, aby dołączyć, proszę o wcześniejszy kontakt ze mną. 

Materiały do spotkania: 

https://drive.google.com/file/d/16RE7mW5_-8i-EGBRzxTMa7Eb1QFdawOW/view?usp=sharing


3. Dzielenie się swoimi odczuciami w temacie oraz spotkania indywidualne

4. Rozmowa nt służby wspólnotowej (misji): Modlitwy o wolność dla zniewolonych

<<  Przejdź do jedenastego spotkania  --- (to spotkanie kończy cykl spotkań Droga do wspólnoty) --- Co dalej?