10. Wspólnota Niedoskonała

WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie Aby-Aby-AbAby-Aby-AbAbAby-Aby-AbAby-Aby-AbAbAbyAby przygotować się do siódmego spotkania zapoznaj się z materiałami wg podanej metody: 

https://drive.google.com/file/d/1qbHG7lR_7vqD3S7ETLepZ72ATEKvolLa/view?usp=sharing

Spotkanie 10:  Odbędzie się w normalnym terminie i miejscu - w kawiarence Stara Księgarnia z zachowaniem środków ostrożności. Jeśli ktoś spoza stałych bywalców jest chętny, aby dołączyć, proszę o wcześniejszy kontakt ze mną. 


3. Dzielenie się swoimi odczuciami w temacie oraz spotkania indywidualne

4. Rozmowa nt służby wspólnotowej (misji): Modlitwy o wolność dla zniewolonych

<<  Przejdź do dziewiątego spotkania -----  Przejdź do jedenastego spotkania >>