1. Wspólnota doskonała

Aby przygotować się do pierwszego spotkania zapoznaj się z materiałami wg podanej metody: 

https://drive.google.com/open?id=1Wc0Ko7HSi4XGydGj0yrZBZFEtqObMBjf


Spotkanie 1: 

3. Dzielenie się swoimi odczuciami w temacie

4. Rozmowa nt służby wspólnotowej (misji): Modlitwy o wolność dla zniewolonych