7. Dar pobożności

Jeśli możesz powiedzieć, że zrobiliśMY coś wspólnie mając na myśli siebie i Pana Boga, to na pewno skorzystałeś z tego daru :-)

Nie ma szans żeby być w takiej relacji do Boga bez daru bojaźni bożej, bo stając w obliczu Boga natychmiast uświadamiamy sobie swoją grzeszność i od razu pojawia się lęk i świadomość własnej niegodności.

Przykład z życia:

Postanowiliśmy z ojcem pomóc przygotowującym się do bierzmowania w lepszym przyjęciu Darów Ducha Św. Postanowiliśmy przygotować dzień skupienia. Opracowaliśmy jego plan, przygotowaliśmy wszystko.  

Przykład zastosowania daru mądrości:

Rozważaliśmy, modliliśmy się o to, żeby Duch Święty to co będziemy robili dopełnił swoją mocą. Żeby dał się poznać. 

Efekt:

Jeśli będąc na tym wydarzeniu widzisz i doświadczasz czegoś więcej niż po ludzku można by zrobić. Jeśli powstała w Tobie radość że tu jesteś, że chcesz przyjąć dary od Ducha Świętego, to możemy powiedzieć, że zrobiliśmy to z Duchem Świętym :-)

Cytat wskazujący na użycie daru:

Dz 15, 28: Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne.