6. Dar bojaźni bożej

Jest potrzebny wtedy, gdy uświadamiamy sobie, że jesteśmy przed Bogiem niczym, a Bóg jest potężny. Dar pozwala mimo to przytulić się do niego i być z nim blisko.

Bez tego daru nie zbliżymy się do Boga (patrz: dar pobożności)

Przykład z życia:

Zaczynam poznawać Boga na modlitwie i zaczynam się bać, że on zobaczy moją małość. Że się mną nie interesuje...  ze to nie dla mnie, że to niemożliwe, żeby On się mną interesował...

Przykład zastosowania daru mądrości:

Jezu! Bądź mimo wszystko moim przyjacielem! 

Efekt:

Jezus mówi: "Pokój z Tobą!", "Nie lękaj się!", "Ja jestem z Tobą", "Moja miłość nigdy nie odstąpi od Ciebie!".

Cytaty wskazujące na otrzymanie tego daru:

Łk 5, 8.10: Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. (...) Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.

2 Kor 12,7-10: Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz [Pan] mi powiedział: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali". Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.