5. Dar wiedzy/umiejętności

Jeśli mamy ten dar żyjemy już "jako w niebie tak i na ziemi", bo wybieramy dziś zawsze to, co w perspektywie wieczności da nam bycie bliżej z Bogiem. 

Nie żyjemy z perspektywą: "po śmierci będziemy w niebie", tylko już dziś żyjemy stale w jedności z Bogiem (patrz: dar pobożności). 

Tak, nie czekamy na raj po śmierci, tylko umiemy żyć rajem na ziemi. Raj jest tam, gdzie jest Bóg, więc jeśli żyjemy z Bogiem w sercu, żyjemy w raju już tu na ziemi. Dar umiejętności pozwala żyć stale z Bogiem w sercu. Widać tutaj też potrzebę daru rady, który pozwala wybierać tak, żeby nie utracić Boga z serca i potrzebę daru męstwa, żeby nie bać się i zrobić to, co należy. 

Przykład z życia:

Chciałbym mieć przyjaciela. Takiego od serca, z którym zawsze i wszędzie bym wszystko robił. 

Przykład zastosowania daru mądrości:

Jezu! Bądź moim przyjacielem! 

Efekt:

Nie wiedziałem, że Jezus pierwszy tak mówi: "Już nie nazywam Was sługami, ale nazwałem Was przyjaciółmi bo objawiłem Wam wszystko co usłyszałem od mojego Ojca"

Cytaty wskazujące na użycie daru:

MT 5, 1-12 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (...) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (..) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.”