4. Dar męstwa

Człowiek mężny to taki, który nie boi się trudu realizacji dobra. Inaczej mówiąc posiada stałą motywację niezależną od okoliczności do czynienia celu. Posiadając dar męstwa potrafimy w obliczu zagrożenia realizacji dobra stawić czoło wszystkiemu, co temu się przeciwstawia i osiągnać cel. Jednocześnie nie zrobimy tego stylu "po trupach do celu" ani też wg zasady "cel uświęca środki" tylko zrobimy to w sposób dobry. Potem inni mogą to wychwalać w pieśniach. 

O dar męstwa prosimy wtedy, gdy np. wszyscy naokoło mają inne zamiary od nas, a my wiemy, że to, co zamierzają nie jest dobre. Natomiast my wewnętrznie wiemy jak powinniśmy postąpić, bo wiemy, co jest w takiej sytuacji dobre (korzystamy bowiem z daru mądrości w rozeznaniu sytuacji, oraz z daru rady w obmyślaniu planu działania) i... dar męstwa pozwala nam tak zrobić jak widzimy, że będzie dobrze, a nie tak jak robi większość. 

Natomiast jeśli większość robi dobrze, to dar męstwa jest potrzebny, aby zrobić wszystko, co jest do zrobienia. Zrobić do końca a nie tylko "robić". 

Przykład z życia:

Na wspomnianej wycieczce klasowej Franek zasiadł do posiłku. Już miał zacząć jeść gdy uświadomi sobie, że zawsze w domu modli się przed posiłkiem. Następnie obleciał go strach że się wygłupi jak się przeżegna...

Potem była wycieczka i jedzenie MC Donald's - a było to w piątek... Franka obleciał strach że on jeden będzie jadł Fishburgera zamiast MCRoyal... 

Przykład zastosowania daru mądrości:

Franek skorzystał z daru rady i po chwili wpada mu pewna myśl (światło, zrozumienie sytuacji). Wiedział już, co ma zrobić. Tyle że się ba, ze się wygłupi... Poprosi o dar męstwa i... zrobił to! 

Efekt:

Chłopcy widząc, że się przeżegnał nic nie powiedzieli. A Pani wychowawczyni po rozmowie z Frankiem zaproponowała 2 opcje jedzeniowe: dla mięsożerców i jaroszy. Wyszło mniej więcej pół na pół. 

Cytaty wskazujące na użycie daru. Widzimy też, jak się uzyskuje taki dar:

Łk 40-43 Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». 41 A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się 42 tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» 43 Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. (I potem Jezus dokonał zbawienia przez mękę i śmierć i zmartwychwstanie.)