2. Dar rozumu

Mając ten dar możemy poukładać sobie w głowie i potem wytłumaczyć innym to, co jest trudne do zrozumienia i co jest dla ludzi tajemnicą, np. czym jest miłość? Dlaczego mamy miłować nieprzyjaciół? Czym jest śmierć? Dlaczego na świecie jest tyle wojen, a przecież Bóg jest miłością? 

Bez tego daru trudno o stały pokój w sercu i ciągle się o coś martwimy, stale czegoś nie rozumiemy i mówimy: "widocznie Bóg tak chce" - ale nie wiemy, dlaczego tak chce? i czy chce?

Ten dar pozwala rozumem obejmować tajniki wiary. W darze otrzymujemy odpowiedź-zrozumienie na nasze pytanie: a dlaczego? 

Analogicznie jak dzieci pytają tysiące razy: a cemu? A jak im ktoś odpowie, to mówią: acha!

Przykład z życia:

Jak przekazać innym czym są dary Ducha Świętego? W jaki sposób je wytłumaczyć? Jak pokazać je, żeby ludzie zrozumieli czym są?

Przykład zastosowania daru mądrości:

Przez około rok w malej grupie kilku młodych osób modliliśmy się do Ducha Świętego o dar rozumu, abyśmy mogli to ogarnąć. 

Efekt:

Niniejsze opracowanie tych darów w takiej formie. Jeśli jesteś w stanie zrozumieć czym są te dary, to znaczy, że otrzymaliśmy dar rozumu do ich przekazania. A co jeśli nie? :-) To czas prosić o dar rozumu, aby uczynić ten przekaz lepszym :-)

Cytaty wskazujące na otrzymanie daru:

Mk 9,28-29: Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» Rzekł im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą <i postem>». 

Mk 9,11-13 I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?» Rzekł im w odpowiedzi: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane»