1. Dar mądrości

Dar mądrości to dar, który pozwala spojrzeć na sprawy i wydarzenia, które spotykam na co dzień z perspektywy Boga. 

Ten dar pozwala nam wydać osąd sytuacji i rozwiązać ją sposób zupełnie inny od naszego, ludzkiego, wynikającego z dotychczasowego doświadczenia, czy wiedzy, czy umiejętności. Można powiedzieć za Stephenem R. Coveyem, że jest to "3. rozwiązanie". 

Pan Bóg widzi każdy wybór, czy jest dobry czy zły. On widzi każde zdarzenie, każdy konflikt i każdą osobę jako kogoś lub coś osadzonego w głębszej rzeczywistości. Mając ten dar, jesteśmy w stanie przemóc np. nasz opór do drugiej osoby i przebaczyć jej, potrafimy też znaleźć najlepsze rozwiązanie z każdej sytuacji, ponieważ nie ma problemu, którego rozwiązania nie widziałby Bóg. 

Co więcej nie tylko rozwiązania ogólnego, ale też tego Twojego w Twojej konkretnej sytuacji patrząc z perspektywy Stwórcy i Pana całego wszechświata. Nie musimy być Bogami, aby wiedzieć "jak Bóg", możemy słuchać, co On do nas mówi w każdej naszej sytuacji.  

Ten dar jest nam baaaardzo potrzebny, bo zazwyczaj nie wiemy co wybrać, co będzie dla nas dobre. Dlatego zawsze jak się pytamy: co teraz mam zrobić? Wystarczy dodać: ... Pokaż mi Duchu Święty jak na to patrzy Bóg! Co by zrobił Jezus na moim miejscu?

Podobnie można pytać w stosunku do wyborów moralnych przy darze rady.

Przykład z życia:

Przyjechaliśmy na wycieczkę klasową do hotelu. Pokoje były 4 osobowe a w nich 2 piętrowe łóżka. Po przydziale osób do pokojów w naszym pokoju wywiązuje się spór: kto ma spać na górze? Są 2 miejsca a 4 chętnych. Jak to rozwiązać?

Przykład zastosowania daru mądrości:

Franek - jeden z nich - zatrzymał się chwilę w myślach, poprosił Ducha Św. o dar mądrości i po chwili wpada mu pewna myśl (światło, zrozumienie sytuacji) i powiedział do swoich kolegów: "Słuchajcie! Przed nami 7 dni wspólnego życia i wspólnej zabawy. Bez problemu wezmę ostatnie wolne łóżko, bo zależy mi na tym, abyśmy spędzili ten czas wspólnie w przyjaźni i radości a nie w walce o najlepsze miejsca."

Efekt:

Chłopcy zupełnie zmienili kierunek myślenia i działania, skupiając się na tym, żeby dobrze się wspólnie bawić i przestali walczyć o najlepsze miejsca.  

Przykład z Pisma Św. wskazujący na używanie daru mądrości w swoim życiu: http://www.biblijni.pl/2Krn,9,1-12

1 Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos o Salomonie, przybyła, aby przez roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście przekonać się w Jerozolimie o [mądrości] Salomona. [Przybyła] ze świetnym orszakiem i wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co postanowiła. 2 Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień dotyczących wszystkich zagadnień, przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia nieznanego Salomonowi, którego by jej nie wyjaśnił. 3 Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, 4 jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory, i jego całopalenia, które składał w świątyni Pańskiej - wówczas wpadła w zachwyt. 5 Dlatego przemówiła do króla: «Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości. 6 Jednak nie dowierzałam ich słowom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie opowiedziano o ogromie twej mądrości. Przewyższyłeś pogłoski, które usłyszałam. 7 Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni wciąż stoją przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. 8 Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na swoim tronie jako króla, [oddanego] dla Pana, Boga swego. Z miłości, jaką twój Bóg żywi względem Izraela, [chcąc] zapewnić mu trwanie na wieki ustanowił cię nad nim królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości».