8. Świadectwo

8.  Świadectwo

Świadectwo słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się Jego świadkami; ufając tej mocy i modląc się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.

Spotkanie 8.

Dzielenie się doświadczeniem od czasu poprzedniego spotkania

Symbole

Świeca będzie dla nas dzisiaj znakiem podwójnym: 

Zapalenie przy słowach: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5, 16). 

CEL - ewangelizacjA w środowiskach własnej parafii, wspólnoty czy środowiska zawodowego/szkolnego.

*) Możesz też posłuchać wstępów do kroku 8:

Światło:

Światło - ŚWIADECTWO W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO 

Życie osobiste:

Życie małżeńskie:

ŻYCIE - Będziecie Mi świadkami, Wielkie posłannictwo 

Dz 4, 5-12 (wykorzystanie każdej okazji);

Dz 4, 18-20 (niezwykle mocne przekonanie o potrzebie świadectwa);

Dz 5, 27-32 (świadomość posiadania Ducha Swiętego);

Rz I, 14-16 (stała gotowość świadczenia); 

I Kor 2, 1-5 (całkowite oparcie się na mocy Bożej); 

Tm 4, 1-5 (obowiązek niezależnie od przeszkód i braku posłuchu); 

1 P 3, 15 (konieczność obrony i uzasadnienia swej wiary). 

Mk 16, 15-16; 

1 J 1, 1-3 („współuczestnictwo z nami") 

Por. Łk 10, 17-22.

Por. Dz 5, 40-42.


Modlitwa indywidualna

Mt 5, 13-16;

(Mt 5, 16) „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie"

Mt 28, 16-20 

Mk 6, 7-13;

Mk 10, 5-8;

Mk 16, 15-18; 

Łk 10, 1-12;                          

Łk 21, 12-13;

Łk 24, 46-48;

 J 15, 26-27;

Dz 1, 8;

J 14, 26;

J 15, 26;

Mt 10, 17-20;

Łk 12, 11-12;

Łk 24, 49;

Dz 1, 8;

Mt 10, 32-33

(J 15, 5): „Beze Mnie nic nie możecie uczynić" 

"Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał"

Rozmowa w grupie

Modlitwa POSŁANYCH i za tych, do których będziemy posłani

Celebracja

Wprowadzenie do celebracji:

Plan Wielkiej Ewangelizacji "Ad Christum Redemptorem"

Wprowadzenie do Planu Wielkiej Ewangelizacji "Ad Christum Redemptorem": http://tmoch.net/de/ad_christum_redemptorem.pdf lub w innej wersji http://docplayer.pl/15256454-Ad-christum-redemptorem.html

Relacja z Ewangelizacji Parafii w Ostrołęce

Ewangelizacja w parafii w Ostrołęce ze świadectwem i pantomimą o miłości Bożej (Ewangelizacja inspirowana planem Ad Christum Redemptorem - dzień 2 z 4)

Świadectwa

Jeśli chcesz się czymś podzielić - ... ? Napisz

A teraz ruszamy do kroku 9

Materiały dodatkowe

3. Wypowiedź o. Adama Szustaka o misji, jaką podjął Chrystus: Gdzie wchodzi Jezus? Gdzie nas posyła?