6. Modlitwa

6. Modlitwa

Jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.

Spotkanie 6.

Dzielenie się doświadczeniem od czasu poprzedniego spotkania

Symbole

Świeca znów przypomina nam obecność Pana w myśl słów obietnicy:

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)

Obecność Chrystusa stanie się obecnością dla nas, dla mnie, tylko dzięki światłu wiary, zapalonemu przez Ducha Świętego we mnie. Wyrazem tej wiary jest modlitwa. 

Dlatego po zapaleniu świecy niech każdy z nas wypowie modlitwę wyrażającą wiarę w obecność Chrystusa wśród nas i przedstawiającą Mu nasze dziękczynienie, uwielbienie i prośbę. 

CEL - systematyczne praktykowaniE codziennej osobistej modlitwy

*) Możesz też posłuchać wstępów do kroku 6:

Światło:

Światło - Modlitwa ODDECHem WIARY czyli urzeczywistnienie relacji z Chrystusem

Życie osobiste:

Życie małżeńskie:

ŻYCIE - NAMIOT SPOTKANIA - nasze codzienne Spotkanie z Bogiem

Modlitwa indywidualna

Rozmowa w grupie

Wprowadzenie do celebracji:

Świadectwa

Jeśli chcesz się czymś podzielić - ... ? Napisz

A teraz ruszamy do kroku 7

Materiały dodatkowe

Pamiętaj! Więcej czasu poświęć modlitwie niż wykładom o modlitwie! :-D