5. Słowo Boże

5. Słowo Boże

Stanie się dla mnie światłem życia, jeśli będę podejmował stały wysiłek zachowania go, pójścia za Nim i czynienia Go słowem życia; dlatego chcę karmić się Nim jak najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma Świętego.

Spotkanie 5.

Dzielenie się doświadczeniem od czasu poprzedniego spotkania

Symbole

Ta świeca przypomina nam obecność Pana w myśl słów obietnicy:

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)

Zwróćmy jednak dziś uwagę na związek pomiędzy świecą (światłem) a obecnością Pana w swoim słowie — Piśmie świętym. Na związek ten wskazują słowa z Prologu Ewangelii świętego Jana: 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” (J 1, 1-5)

Świeca płonie i daje światło tylko wtedy, gdy dostarcza swojej substancji (wosku) na spalenie, a więc za cenę swego „życia".

Światło-Życie (Fos-Zoe) - symbol naszego Ruchu. Wyraża on podstawowy postulat metodyczny czy pedagogiczny Ruchu polegający na stałym wysiłku w kierunku czynienia światła Bożego słowa życiem, czyli zasadą działania i postępowania. 

CEL - wypracowania właściwej postawy wobec słowa Bożego

*) Możesz też posłuchać wstępów do kroku 5:

Światło:

Światło - słowo BOGA słowo BOŻE 

Życie osobiste:

Życie małżeńskie:

ŻYCIE - KARMIĆ SIĘ SŁOWEM BOŻYM 

Modlitwa indywidualna

10 Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha».  

Rozmowa w grupie

Nigdy tak, żeby Boga mieć na własność, żeby Nim zawładnąć, nad Nim zapanować. Rozumowe, czysto intelektualne „poznawanie" Boga i Jego Słowa zawiera w sobie pokusę „posiadania” Boga przez czynienie sobie Jego obrazu. Poznać Boga można tylko przez oddanie Mu siebie w posłuszeństwie Jego Słowu, które czynimy „słowem życia".

Wprowadzenie do celebracji:

Świadectwa

Jeśli chcesz się czymś podzielić - ... ? Napisz

Materiały dodatkowe

A teraz ruszamy do kroku 6