4. Kościół

4. Kościół

Wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wzrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.

Spotkanie 4.

Dzielenie się doświadczeniem od czasu poprzedniego spotkania

Symbole

Zapalona świeca to znak obecności Chrystusa wśród nas. 

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Przez Swojego Ducha, który jest w nas, w każdym z nas Chrystus jest między nami. Duch sprawia w nas wiarę, czyli relację osobową do Chrystusa. Każdy z nas ma tego samego Ducha i łączy się w Nim z tym samym Jezusem.

Co z tego wynika? Że my jesteśmy także ze sobą zjednoczeni przez Chrystusa w Jego Duchu. Jesteśmy wspólnotą! 

Tę tajemnicę chcemy rozważyć, przeżyć. Jest to tajemnica Kościoła - wspólnoty braterskiej wyrastającej z naszej wspólnoty z Chrystusem w Duchu Świętym.

"Zgromadziła nas tu razem miłość Chrystusa..."

Nie tylko świeca, ale i nasza wspólnota zgromadzona wokół niej będzie dla nas znakiem. Zgromadzeni w jedno przez Chrystusa mocą Jego Ducha jesteśmy znakiem wyrażającym tajemnicę Kościoła. Kościół to konkretna, braterska wspólnota ludzi zjednoczonych z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym.

CEL - Zafascynowanie Się Kościołem niesłychanie złożonym i bogatym

*) Możesz też posłuchać wstępów do kroku 4:

Światło:

Światło - MISTERIUM KOŚCIOŁA

Życie osobiste:

Życie małżeńskie:

ŻYCIE - SAKRAMENT KOŚCIOŁA 

Modlitwa indywidualna

6. Kościół jest świątynią Ducha Świętego.

8. Kościół jest w zalążku i zaczątku Królestwem Bożym na ziemi i jego zadaniem jest aby je szerzyć.

9. Biblijne typy Kościoła, które zbliżają nam jego tajemnicę:

10. Obraz biblijny najpełniej wyrażający stosunek Chrystusa do Kościoła:

3. Spróbujmy wyjaśnić, co to znaczy, że Kościół to misterium:

4. Odkrycie Kościoła w naszej małej wspólnocie

5. Święty Paweł w początkach swoich listów do adresatów - gmin chrześcijańskich zwraca się w następujący sposób:

Rozmowa w grupie

2. Czy możemy powiedzieć o naszej wspólnocie, że jest znakiem-sakramentem Kościoła? 

3. Co musimy zmienić, uzupełnić w naszym życiu, aby być bardziej czytelnym znakiem Kościoła?

4. Porównać nasze parafie z Pawłową wizją Kościoła ukazaną w początkach jego listów do adresatów. 

5. Co to więc znaczy, że Kościół jest sakramentem? 

Wprowadzenie do celebracji:

Świadectwa

Jeśli chcesz się czymś podzielić - ... ? Napisz

Materiały dodatkowe