7 darów Ducha św - przygotowanie do bierzmowania

Materiały te powstały we wspólnocie przygotowującej się do bierzmowania w małej grupce w NSPJ w Opolu.

Zapraszamy do wejścia na drogę efektywnego działania z Duchem Świętym

Znajdziemy tutaj omówienie każdego daru w pewnym kluczu formacyjnym:

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar rady

4. Dar męstwa

5. Dar wiedzy/umiejętności

6. Dar bojaźni bożej

7. Dar pobożności