1-7. Części Doktrynalna i Ascetyczna - Podsumowanie 

8-10 część Apostolska/Ewangelizacyjna -wprowadzenie

Podsumowanie części ascetycznej i wstęp do części apostolskiej/ewangelizacyjnej:

Ósmy punkt Drogowskazów Nowego Człowieka otwiera trzeci i ostatni etap „kroczenia” na drodze dojrzałego chrześcijaństwa. 

Po odkryciu doktrynalnych podstaw bycia chrześcijaninem w treści czterech pierwszych Drogowskazów („Jezus Chrystus", „Niepokalana", „Duch Święty” i „Kościół”), po pogłębieniu zrozumienia ascetycznych środków chrześcijańskiego wzrostu w treści kolejnych trzech punktów („Słowo Boże", „Modlitwa", „Liturgia”) przychodzi czas na ukazanie owoców chrześcijańskiego wzrostu w taki sposób, aby było widać na czym polega nowość takiego życia. 

Trzy ostatnie punkty Drogowskazów Nowego Człowieka: „Świadectwo", „Nowa kultura” i „Agape” mają dać uczestnikom formacji deuterokatechumenalnej okazję do określenia własnej, płynącej z coraz lepiej kształtowanego wnętrza, apostolskiej postawy wobec świata

Dojrzałe chrześcijaństwo jest jednocześnie misją otrzymaną od samego Chrystusa. Polecenie Pana: „Darmo otrzymaliście — darmo dawajcie” (Mt 10,8) staje się w życiu ucznia Chrystusa czymś naturalnym i spełnianym praktycznie (czynionym, wcielanym w życie, zamienianym w czyn) w każdym momencie życia: w decyzjach, które podejmuje i w relacjach, które kształtuje.

A teraz ruszamy do kroku 8...