1-4. Część Dogmatyczna - Podsumowanie 

5-7 część Ascetyczna -wprowadzenie

Podsumowanie części dogmatycznej i wstęp do części ascetycznej:

Czwarty punkt Drogowskazów Nowego Człowieka, poświęcony tajemnicy Kościoła, zamyka pierwszą grupę, którą można w nich wyróżnić i określić jako "dogmatyczną" ponieważ wprowadza ona do świadomości uczestnika formacji podstawowe dla życia chrześcijańskiego relacje do poszczególnych osób Trójcy Przenajświętszej: Do Ojca przez Syna w Duchu Św. oraz ukazuje w Maryi najdoskonalszy wzór osobowy realizujący takie życie na co dzień.  

Życie chrześcijańskie jest życiem trynitarnym. Uświadomienie sobie tego i wejście w tę relację do Boga jest położeniem fundamentu pod własne życie chrześcijańskie. Bez wykonania tego zadania życie chrześcijanina pozostanie faktycznie na poziomie religijności naturalnej i nie będzie się w istocie różniło od życia wyznawców jakiejkolwiek innej religii.

Ukazanie relacji i perspektyw trynitarnych życia chrześcijańskiego i wprowadzenie do życia nimi, było celem formacyjnym pierwszych trzech kroków. Musimy jednak uzupełnić sobie w świadomości, że jako wierzący, żyjemy obok innych ludzi wierzących - uczestników tego samego wezwania do wejścia w krąg życia trynitarnego. Zatem żyjemy wśród ludzi wierzących wchodzących tym samym we wzajemną relację do siebie. 

Wymiar pionowy (wertykalny) życia chrześcijańskiego musi być uzupełniony wymiarem poziomym (horyzontalnym). Oba te wymiary w swojej istotnej treści charakteryzuje biblijny termin koinonia - communio. Koinonia wertykalna i horyzontalna stanowią nierozdzielną całość, z tym że druga jest pochodną pierwszej (wynika z niej).

Kolejne kroki: 5-7 ("Słowo Boże", "Modlitwa" i "Liturgia") stanowią grupę tzw. "ascetyczną" ponieważ obejmuje ona podstawowe środki - praktyki lub ćwiczenia, czyli różne sposoby wyrażania się życia chrześcijańskiego. Dzięki nim życie to stale się aktualizuje (staje się "tu i teraz"), utrzymuje (trwa w czasie), pogłębia i rozwija jako życie trynitarne. Czyli za ich pomocą żyjemy w zjednoczeniu z Bogiem oraz w zjednoczeniu z innymi ludźmi żyjącymi tym samym życiem trynitarnym. 

Korzystając z kontekstu zapowiadamy też, że kolejną grupą są kroki 8-10 ("Świadectwo", "Nowa Kultura", "Agape"), które tworzą grupę tzw. "apostolską" lub "ewangelizacyjną". Ukazuje ona jak kształtują się relacje Nowego Człowieka do ludzi, którzy nie żyją życiem trynitarnym, oraz jakie ma obowiązki wobec innych ludzi oraz względem całego świata. 

A teraz ruszamy do kroku 5...