Zakończony Cykl 2019-2023 w 

NSPJ w Opolu

\/ \/ \/ Cykl w Parafii NSPJ (Jezuici) w Opolu \/ \/ \/

/\ /\ /\ Cykl w Parafii NSPJ (Jezuici) w Opolu /\ /\ /\